Koop Tickets

Als alle breinen werken

Teaming-meesterproef op 19 juni

Als alle breinen werken (Saskia Schepers)

Ieder mens is anders. Ieder brein is anders. Onze interesses, voorkeuren en gedrag verschillen. Bij kinderen zie je al snel dat het ene kind heel beweeglijk is, terwijl de ander rustig zit te tekenen. De een speelt graag hockey, de ander tennis. De een heeft aanleg voor muziek, de ander voor voetbal. De een pakt het podium, de ander een boek. Over het algemeen zien we dat niet als een probleem, maar vinden we het juist geweldig om te zien hoe elk kind anders is, anders leert en zich anders ontwikkelt.

Als Alle Breinen Werken - Saskia Schepers
Als Alle Breinen Werken (Saskia Schepers)

Deze kinderen worden volwassenen, gaan werken en hebben dan eveneens hun eigen voorkeuren. Maar in een werkomgeving vinden we dat toch een stuk ingewikkelder. De ene medewerker gedijt bij een open kantoortuin en de reuring die dat met zich meebrengt, de ander werkt liever op een stilteplek. De een werkt graag in teamverband, de ander liefst alleen. De een kan goed structuur aanbrengen, de ander is de creatieve aanvulling op het team. De een kan projecten goed opstarten, de ander zet de puntjes op de ‘i’. Die enorme diversiteit aan hoe mensen denken, communiceren en prikkels verwerken noemen we ‘neurodiversiteit’. Een diversiteit aan verschillende breinen dus.

Deze diversiteit heeft een enorm potentieel: de eerste onderzoeken suggereren dat neurodiverse teams tot 30% productiever zijn dan homogene teams. De realiteit is echter dat onze maatschappij, onze scholen en organisaties weinig ruimte geven aan die verschillende manieren waarop mensen werken. We werken volgens een norm waar iedereen aan moet voldoen, maar die niet iedereen past. Niemand past weliswaar volledig binnen een norm, we hebben immers allemaal wel eens moeite met de manier van werken, leren en communiceren die van ons wordt verwacht. Maar een significant deel van de mensen wijkt dusdanig af van de norm dat het echt gaat schuren. Deze mensen noemen we neurodivergent.

“Neurodiverse teams tot 30% productiever dan homogene teams”

Neurodivergenten denken niet alleen anders, ze zíjn anders. Die voelen zich daardoor minder makkelijk thuis in een organisatie door standaard werkwijzen, de fysieke werkomgeving of samenwerkingsverbanden. Ze hebben door hun anders zijn meer te maken met uitval, conflict of vertrek: de jas van de organisatie knelt. Het hoeft niet te knellen. In de juiste context, in de juiste voedingsbodem zijn minder gangbare breinen de probleemoplossers, de omdenkers en de innovatievelingen of zelfs de doorbraakdenkers. Andersdenkenden zijn dus onmisbaar voor de organisatie.

“Neurodivergenten denken niet alleen anders, ze zíjn anders”

Bovendien zijn neurodiverse teams waar ruimte is voor diversiteit in denken niet alleen productiever en innovatiever, maar we weten inmiddels door onderzoek dat aandacht voor neurodiversiteit een positief effect heeft op het welzijn van álle medewerkers. Omdat het ons bewust maakt van ieders potentieel. Omdat iedereen gedijt bij een meer persoonlijke aanpak. Omdat iedereen graag zichzelf wil kunnen zijn. Omdat simpelweg niemand van ons de norm is.

Aandacht voor neurodiversiteit begint met kennis over waarin we als mensen verschillen als het gaat om onze denkkracht. Het begint met inzicht in elkaars brein. Waar is het voor geoptimaliseerd en hoe zetten we het zo in dat het hele team daar baat bij heeft. Want: wat als alle breinen werken?

“Wat als alle breinen werken?”

Samen aan de slag tijdens het Teaming Festival?

Dat is precies de insteek van de sessie die ik samen met Folkert Hersman verzorg op het Teaming Festival (19 juni). Tijdens onze teaming-meesterproef zoeken we samen met jou en andere deelnemers actief naar antwoorden op de volgende twee vragen:

  • Wat als we ieders potentieel kunnen benutten omdat we ons eigen ‘normaal’ ter discussie durven stellen.
  • Wat als we met redelijke aanpassingen van ons allemaal geen onredelijke aanpassingen meer verwachten?

Ik ga graag met jullie aan de slag en ben ervan overtuigd dat je team vleugels krijgt als we de antwoorden vinden. Voor meer informatie (programma, sprekers) en kaartverkoop verwijs ik je naar de site van het Teaming Festival….

Als alle breinen werken - Saskia Schepers - Teaming Festival 19 juni 2023
Als alle breinen werken – Saskia Schepers – Teaming Festival 19 juni 2023

Over Saskia Schepers

Als alle breinen werken - Teaming Festival - Saskia Schepers & Folkert Hersman
Saskia Schepers

Saskia Schepers is dé expert en spreker op het gebied van neurodiversiteit en doceert aan onder meer Nyenrode. In juni 2023 verschijnt bij Business Contact haar boek ‘Als alle breinen werken’ over neurodiversiteit binnen organisaties.

Saskia is een creatieve geest die haar jarenlange HR ervaring en een achtergrond in organisatiewetenschappen inzet om neurodiversiteit op de werkvloer te bevorderen. Saskia is bij ABN AMRO momenteel actief als projectmanager en adviseur op het gebied van HR(D) en welzijn.

Folkert Hersman

Teaming Festival - Folkert Hersman
Folkert Hersman

Folkert Hersman is ervan overtuigd dat mensen meer kunnen dan ze zelf denken, alleen zitten ze vaak op de achterbank van hun eigen leven en niet aan het stuur. Hersman is altijd op zoek naar nieuwe wegen om zaken te laten ontspruiten. Na een 12 tal jaren Achmea is hij nu bijna 6 jaar actief als HR-adviseur bij De Nederlandsche Bank. Daar begeleidt hij managers en teams in allerlei soorten veranderingen. In het kader van ‘practice what you preach‘ is hij dit collegejaar zelf gestart met een deeltijd opleiding om docent geschiedenis te worden. Naast zijn werk binnen DNB schrijft hij over kantoorbreinen, de rol van HR advies, maar ook over stage lopen na je 40ste onder meer in PW de Gids en HR Community.