PRIVACY STATEMENT

Welkom bij het Privacy Statement van Het Hi!Noord Festival. Wij vinden je privacy heel belangrijk en borgen de veiligheid van je persoonlijke gegevens. Je hebt altijd zelf de beschikking en controle over je persoonlijke gegevens en wij verkopen je gegevens nooit aan derden. Bij het verlenen van onze diensten houden ons uiteraard aan de wet (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en maken we daar waar nodig nog extra afspraken met de klant waarvoor we het event organiseren zodat we ook voldoen aan het beleid van de klant.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN EN VERWERKEN WIJ VAN JE?

Om toegang te krijgen tot het event moet je een account aanmaken en inloggen met jouw e-mailadres en wachtwoord. Wanneer je ingelogd bent, heb je toegang tot onderdelen van de dienst die bij deze aanmelding passen.

Om je als deelnemer van het event een account aan te maken hebben we de volgende gegevens nodig:

  • voornaam
  • achternaam
  • gebruikersnaam
  • e-mailadres
  • wachtwoord

Wij verwerken jouw gegevens alleen om je toegang te geven tot het online event wat we organiseren. Daarnaast registreren we het persoonlijke programma wat je samenstelt op basis van een keuze uit alle sessie zodat we je daar toegang toe kunnen geven.

COOKIES

Het Het Hi!Noord Festival maakt gebruik van analytische en functionele cookies. Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het onthouden van je inloggegevens. Met analytische cookies verzamelen wij met hulp van derden statistieken over hoe onze website gebruikt wordt. Door het website gebruik te meten, kunnen we onze website blijven verbeteren in het voordeel van onze leden. Bij deze statistieken worden jouw gegevens geaggregeerd gebruikt, zodat deze niet direct tot jou herleidbaar zijn.

BESCHERMEN PERSOONSGEGEVENS

Het Hi!Noord Festival neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Ook bij events die wij in opdracht organiseren. Per event sluiten we een specifieke verwerkersovereenkomst af op grond waarvan wij als verwerker ondersteuning bij de organisatie van een event of festival verlenen.

Op de verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG) van toepassing. En daarnaast leggen we in aanvulling op de AVG en de UAVG specifieke afspraken over de verwerking van Persoonsgegevens vast in deze verwerkersovereenkomst.

BEWAARTERMIJN

Over de bewaartermijn van de geregistreerde gegevens wordt klantspecifieke afspraken gemaakt. Dit afhankelijk van het gebruik van de website (alleen voor het specifieke event of ook om bijvoorbeeld livestreamopnames terug te kijken). We verwijderen in overleg met onze klant de account gegevens die niet meer gebruikt worden. Kortom: we bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doelen waarvoor jouw  gegevens zijn verkregen. Als je meer wilt weten over hoe lang we jouw gegevens bewaren, dan kunt je contact met ons opnemen via info@HetGrootsteKennisfestival.nl .

WAT ZIJN JOUW RECHTEN?

Het is voor ons van essentieel belang dat je altijd de beschikking hebt en controle houdt over jouw gegevens. Wanneer je je afmeldt, zullen wij jouw gegevens direct verwijderen tenzij wij op grond van de privacywetgeving verplicht zijn jouw  gegevens te bewaren. De rechten die je onder de privacywetgeving heeft met betrekking tot jouw  gegevens en de verwerking ervan zijn de volgende: je heeft het recht om inzage te verkrijgen in jouw  persoonsgegevens, om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten herstellen (rectificatie), om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen (recht om vergeten te worden), om de beperking van de verwerking van jouw  persoonsgegevens te verkrijgen, om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw  persoonsgegevens, om jouw  persoonsgegevens te ontvangen van Het Grootste Kennisfestival (dataportabiliteit). Je kunt jouw verzoek bij ons indienen via info@HetGrootsteKennisfestival.nl. Wij beantwoorden jouw verzoek binnen een (1) week na ontvangst van het verzoek. Wanneer jouw verzoek complex is of te omvangrijk om binnen die week af te kunnen handelen, informeren wij je daarover.

KLACHTEN

Wanneer je een klacht hebt over Het Hi!Noord Festival en het gebruik van jouw persoonsgegevens, heeft je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

TOT SLOT

We hebben met alle voor opslag van data relevante partijen een verwerkersovereenkomst afgesloten. We houden een Register Verwerkingsactiviteiten bij.

We houden onszelf scherp en checken steeds of we aan onze eigen eisen voldoen. Als je vragen hebt, kun je contact met ons opnemen:

CONTACTGEGEVENS

Het Hi!Noord Festival is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt ons bereiken via: (adres) Slingerbos 8, 7431 BV Diepenveen of via (email) info@HetGrootsteKennisfestival.nl.