Teaming Festival Hubert de Groot

14:00 - 14:25

Verdiepend visualiseren met OBEYA

Hubèrt de Groot

De term Obeya ken je wellicht. Het is Japans voor ‘grote kamer’.  Het is een plek die uitnodigt tot samenwerken. Hubèrt de Groot verzorgt in het Teaming Lab een sessie over Verdiepend visualiseren met OBEYA. Daarbij komen zowel de bovenstroom (stimuleren van experimenten & kennisdeling, leren & realiseren via multidisciplinair samenspel) als de onderstroom (psychologische veiligheid, gedeelde waarden, bespreken van biases, inspirerende purpose) aan bod.

Biografie